Holland

Process Engineering åpner kontor i Holland

For tre år siden gikk Process Engineering ut over Danmarks grenser og åpnet sitt første utenlandske kontor i Norge. Nå er turen kommet til Holland. 1. april åpner det nye kontoret i Rosmarlen.

”Vi har en unik posisjon i Danmark med mange store kunder i portefølgen, og derfor er det naturlig, at vi tar våre kunnskaper med videre til utlandet. I vår vekststrategi har vi valgt å fokusere på fem land: Norge, Holland, Sverige, Irland og Tyskland. Norge har vi etablert oss i, og nå etablerer vi oss i Holland. Holland utmerker seg ved at de har like mye meieri- og næringsmiddel industri som Danmark, og det er et område, som vi er særlig sterke innenfor. Derfor er det naturlig for oss å starte innenfor dette segmentet, men på sikt forventer vi å utbygge med våre øvrige tre forretningsområder, ” sier CEO Poul B. Jakobsen.

De to første medarbeidere er ansatt og senere kommer det flere til. Begge medarbeidere er processingeniører og har mange års erfaring innenfor næringsmiddel og meieri sektoren.

Et marked tett på det danske

Det hollandske marked er tett på det danske marked, men har større fokus på EPCM-projekter (Engineering, Procurement & Construction Management).

”Vi opplever at det hollandske marked er minst så langt fremme ift. å tenke EPCM-prosjekter som både Danmark og andre av våre naboland. Det betyr at det er store muligheter for netopp det vi til daglig kaller PE modellen. Det innebærer bl.a., at vi utfører detail Engineering, samt innkjøpsspesifikasjoner og forestår innkjøp på vegne av kunden. Det betyr store besparelser på investeringsprosjekter, som kommer kunden til gode,” forklarer Poul.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Les mer

Book et møde