Q-Meieriet

Ny ordre Process Engineering Norge AS

Det er en stor glede for oss å kunne meddele at Q-Meieriet AS har valgt å inngå en avtale med Process Engineering Norge AS om leveranse av Hovedprosjektleder til Prosjekt Spadestikk – utbyggingen av Q-Meieriet Jæren.

Q-Meieriet på Klepp Stasjon investerer NOK 700 millioner i nytt meierianlegg for å kunne bli mer innovative. Investeringen på Klepp Stasjon omfatter utvidelse & nybygg av produksjons- og kontorlokaler, prosessanlegg inkl. fylle- & pakkemaskiner og CIP-anlegg, til fremstilling av konsummelk (ESL) og syrnede produkter og forsyningsanlegg for kjøling og varmegkenvinning. Det eksisterende meierianlegg skal over på ny plattform for automasjon og betjening. Det ferdige anlegg skal være klimanøytralt samt fossil- og utslippsfritt. Meierianlegget forventes ferdig den 31. desember 2020.

Den nye kontrakten til Process Engineering Norge AS er en avtale som dekker behovet for profesjonell Prosjektledelse av den omfattende utbyggingen frem til oppstart av produksjonen i det utvidede meierianlegget.

Hovedfokus for prosjektlederen blir å ivareta HMS, tidsplaner og økonomi for å kunne ferdigstille prosjektet on-time, on-budget og uten noen personskader.

Book et møde