Ståle Sagvik

Stilling: Prosjektleder
Uddannet: Elektro-automasjon, prosesskjemi & ledelse
Mobil: +47 9825 5686
Ståle Sagvik

Nøglekvalifikationer:

Såle Sagvik er utdannet innenfor elektro-automasjon, prosesskjemi og ledelse. Han har tidligere erfaring fra arbeid i prosessanlegg og har i tilegg arbeidet med planlegging, logistikk og vedlikehold av teknisk utstyr.

Siden 2005 har han vært ansatt som fabrikksjef i Microbeads hvor han samtidig har vært fungerende prosjektleder. I prosjektsammenheng har han hatt ansvaret for kapasitetsutvidelse fra utredning til commissioning. Ståle har i denne perioden også vært ansvarlig for vedlikehold, nyanskaffelser og dokumentasjon for teknisk utstyr.

Speciale i:

  • Tverrfaglig kompetanse
  • Prosjektledelse
  • Prosjektering
  • Prosessanlegg
  • Pulverteknologi

Øvrige kvalifikationer:

Ståle vil med sin tverrfaglige kompetanse styrke Process Engineering A/S’ prosjektteam og bidra til god samhanling mellom fagdisipliner.