Anders Steinsland

Stilling: Prosjektingeniør
Uddannet: Maskiningeniør
Mobil: +47 47850417
Anders Steinsland

Nøglekvalifikationer:

Anders Steinsland er utdannet maskiningeniør fra Universitetet i Stavanger. Han har flere års beskjeftigelse med operasjon og vedlikehold av prosessanlegg innen næringsmiddel- og kjemisk prosessindustri.

Siden 2018 har han jobbet innen forskning og utvikling hos IFE på Kjeller. Arbeidet inkluderte blant annet utvikling, konstruksjon og testing av nye prosessystemer for syntese av nye materialer for energilagring. Han har videre fulgt opp infrastruktur og dokumentasjon i ett laboratorium som er gjenstand for stadig forandring. Her håndteres og produseres materialer og gasser som potensielt er pyrofore, giftige og brennbare. Dette har gitt ham en unik kompetanse og erfaring med helhetlig risikoforståelse rundt komplekse prosesser.

Speciale i:

  • Design og konstruksjon av prosessutstyr
  • Spesialgassanlegg
  • Utarbeiding av teknisk dokumentasjon
  • Tverrfaglig kompetanse

Øvrige kvalifikationer:

Anders vil med sin varierte bakgrunn og kompetanse styrke prosjektteamet til Process Engineering A/S. Hans evner innen CAD-design, konstruksjon og problemløsing vil være av stor verdi for selskapet i årene fremover.