Kjøleanlegg

Vi har mange års erfaring innenfor prosjektering og design av kjøleanlegg, og vi hjelper deg med beregning av trykkbeholdere i henhold til PED og ASME, samt CE-merking av kjæleanlegget. Ved bruk av brennbare kjølemidler kan vi utføre en ATEX-klassifisering av anlegget.

Vi har alltid fokus på energiforbruk, miljøvennlige kjølemidler og mulighetene for gjennvinning av overskuddsvarme. Ofte kan kjøleanlegg helt eller delvis kombineres med et varmepumpeanlegg til produksjon av varmt rengjøringsvann eller annen prosessvarme.

Vi rådgir deg i analyse og beregning av ditt kjølebehov, prosjektering og spesifisering av anlegg, fremstilling av utbudsmateriale, supervision under oppbygning av anlegg og idriftsettelse og validering av funksjon.

Kontakt meg for mer informasjon
Poul B. Jakobsen
Ejer, Process Engineering Norge AS
Telefon: +45 2424 1183

Det tilbyr vi

Som grunnlag for design av ditt kjøleanlegg utfører vi en rekke kjøletekniske beregninger. Vi utfører simulering av kjøleprosessen med forskjellige kjølemidler for å se, hvilket er mest effektivt, og om der kan finnes andre besparelser av energi.

Vi beregner kjølekretsens komponenter som fordamper, kondensator og kompressor, og vi beregner trykkfall i rørledninger. Samtidig har vi fokus på simulering av innfrysning av produktet for å fastslå kjølebehov, og vi ser på muligheter for varmegjenvinning.

Anlæg

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde