Uopfordret ansøgning

Er du interessert i å bli en del av vårt team? Så send oss en uoppfordret søknad.

Vi er alltid interessert i å komme i dialog med faglige, dygtige og ambisiøse kandidater, som kan være med til å bibeholde Process Engineerings verdier.

Tips til din uoppfordrede søknad

Vi modtar en del søknader, så for å gjøre det enklere både for deg og oss oppfordrer vi deg til å målrette din søknad:

  • Hvilke arbeidsoppgaver brenner du for?
  • Når trives du best med ditt arbeide?
  • Hva motiverer og utvikler deg i et arbeide?
  • I hvilken av Process Engineerings avdelinger ønsker du å arbeide?

Har du svart på ovenstående i din søknad, så send den sammen med et bilde av deg selv til hr@proeng.dk merket «uopofordret søknad».