Ingeniør med erfaring innenfor CE-merking

Brenner du for prosessdesign og motiveres du av å arbeide med CE-merking / Atex? Så er det her en spennende karrieremulighet for deg hvor du hele tiden vil bli utfordret på dine faglige kvalifikasjoner og dygtige arbeidskollegaer som venter på deg på Oslo kontoret.

Jobben består av
 • CE/ATEX/Generelle Sikkerhetsanalyser/HMS
 • Utarbeidelse av massbalanser, PFD & PID og maskinplan
 • Utvelge egnet prosessteknologi og utarbeidelse av detaljert prosessdesign.
 • Dimensjonering av prosessanlegg & utstyr
 • Deltagelse og planlegging av møter med kunder og respektive leverandører
 • Deltagelse i idriftsettelse av prosessanlegg hos kunden
 • Rådgivende ingeniørarbeide utført for / og hos kunder
 • Konstruksjonsberegning av prosessanlegg, maskiner og utstyr
Vi ser deg som:

En ingeniør som kan ta eierskap i prosjektene, finner løsninger på tvers av faggrupper. Du er en person som er selvkjørende og trives med å arbeide med mange forskjelligartede oppgaver. Som en naturlig del er du imøtekommende og har lett for å omgås andre mennesker. Fleksibilitet og solid drive med en resultatorientert og innovativ arbeidsform. Evnen og lysten til å bli utstasjonert ved kunder i kortere eller lengre perioder er viktig, og dessuten har du en systematisk tilgang samt gode evner til å skape og bevare overblikk, også i pressede situasjoner. Utover Norsk behersker du også engelsk i muntlig og skriftelig.

Du har:
 • Utdannelse som ingeniør (evt. maskiningeniør) og med noen års erfaring innenfor prosessindustrien.
 • Erfaring fra minimum CE-merking og et av de øvrige områder ATEX,Sikkerhetsanalyse eller HMS arbeide.
 • Erfaring med følgende IT-programmer som arbeidsredskap (MS Office, MS Project, AutoCAD 2D/3D, Inventor og evt. Solid Works)..
 • Fleksibilitet og solid drive med en resultatorientert og innovativ arbeidsform.

Vi tilbyr:
En spennende stilling med mange kontakter og tett samarbeide med mennesker på alle nivåer. Våre kunder er alt fra små og mellemstore virksomheter til store internasjonale selskaper med produksjonsenheter i inn- og utland. Et aktivt, nærværende og uformelt miljø, med reel mulighet for å være med til å prege utviklingen fremover. Imødekommende og smilende arbeidskollegaer som kan sparre på et høyt faglig nivå. For alle våre medarbeidere er det stor mulighet for å se resultatet av egne initativer og innsatser, samt gode personlige og faglige utviklingsmuligheter.

Vi har en ambitiøs vekststrategi, som du blir en del av. Det betyr, at du med den høye kvalitet i ditt arbeide er med til å sikre at vi har tilfredse kunder, som venner tilbake. Du kombinerer derfor din egen ekspertise med dine kollegaers gjennom sparring og kunnskapsdeling over telefon, mail og på kontoret. Vi prioriterer løpende kontakt med dine kollegaer høyt – også for å sikre, at du trives. Samtidig vil vi være en attraktiv arbeidsplads, hvor det er balanse mellom arbeide og privatliv. Møter på tværs av avdelinger og årlig teambuilding, sommerfest med familien m.m. er faste ting i kalenderen.

Ønsker du yyerligere informasjoner, er du velkommen til å kontakte:

Avdelingsleder, Jan Kåre Nymoen, telefon +47 4732 7447

Har du lyst til å bli vår nye kollega, så send din søknad vedlagt relevante data, mrk. ref.nr. OSL2237 til hr@proeng.dk.

Alle henvendelser behandles fortrolig og det avholdes løpende intervjuer

Kontakt meg for mer informasjon
Jan Kåre Nymoen
CEO, Administrerende direktør Process Engineering Norge AS
Telefon: +47 4732 7447