CIP-anlegg

CIP står for «Cleaning in Place». Det er en automatisert rengjøringsprosess som brukes i industrien – spesielt innen mat- og farmasøytisk produksjon, hvor rene og sterile forhold er avgjørende – for å rengjøre komplette anlegg eller rørsystemer uten å demontere utstyret og uten manuell betjening fra operatørens side.

CIP-rengjøring er en viktig del av å opprettholde matsikkerhet, produktkvalitet og prosesseffektivitet i industrielle produksjonsmiljøer.

Under prosessen rengjøres produktberørte overflater ved at rengjøringsvæsken sirkuleres gjennom anlegget under korrekt flowhastighet. Riktig designet layout av rørføring er avgjørende for en suksessfull CIP-utførelse, og man skal sørge for å unngå «dead-ends» og plassere CIP dyser og CIP turbiner korrekt.

Trenger du et CIP-anlegg?

Når du skal ha et CIP-anlegg, kan det være nyttig å vurdere hvilke behov du har:

  • Ikke-gjenbruk eller gjenbruk (av CIP-væske)?
  • Sentralisert eller desentralisert plassering?
  • Når skal rengjøringen finne sted?
  • Hvor mange rengjørings- og desinfeksjonstrinn?
  • Type og antall objekter som skal rengjøres?

Dette tilbyr vi

Vi tilbyr komplett design av CIP-system, grundig gjennomgang av eksisterende CIP-linjer og objekter, samt optimalisering av CIP-prosedyrer.

Kontakt meg for mer informasjon
Martin Stubkjær
Avdelingsleder, Fredericia
Telefon: +45 6011 2173

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner

Book et møde