CIP-anlegg

CIP er en forkortelse for «Cleaning in Place», der er rengjøring av komplette anlegg eller rørstrenge uten å demontere eller åpne utstyret og med kun minmal eller ingen manuell betjening fra operatørens side.

Under prosessen rengjøres produktberørte overflater ved at rengjøringsvæsken sirkuleres gjennom anlegget under korrekt flowhastighet. Riktig designet layout av rørføring er avgjørende for en suksessfull CIP-utførelse, og man skal sørge for å unngå «dead-ends» og plassere CIP dyser og CIP turbiner korrekt.

Når du skal have et CIP-anlegg, kan du spørre deg selv hva dine behov er:

  • Ikke-gjenbruk eller gjenbruk?
  • Sentral eller de-sentral plassering?
  • Når skal rengjøringen finne sted?
  • Hvor mange rengjørings- og desinfeksjonstrinn?
  • Type og antal av objekter skal skal rengjøres?
Kontakt meg for mer informasjon
Martin Stubkjær
Avdelingsleder, Fredericia
Telefon: +45 6011 2173

Har du et prosjekt som du trenger sterke tekniske ferdigheter for?

Så kontakt oss og hør hvordan vi kan være din rådgivende ingeniørpartner