Energi & Renewables

ATEX vurdering af biomasseanlæg

ATEX vurdering av biomasseanlegg

Kartlegging av brannfarlige materialer Identifisering av utslippskilder samt tenndkilder Gjennomgang av ventilasjonseffektivitet og tilgjengelighet Vurdering av driftstid for anlegg Zoneklassifisering og beskrivelse av rengjørings- og vedlikeholdsrutiner

Bigadan

Support til Plant 3D

Identifisere og implementere rørspesifikasjoner og komponenter Opptegning av hele prosesslinjer i 3D Foreta avtalte design review med kunden Uttrekke isometrier til montasje og sveisekontroll As-build dokumentasjon

Arcon Sunmark

Produsent av solfangeanlegg

Rørstressanalyse på bakgrunn av kundens 3D modell av rørsystem Beregninger ut fra designdata på trykk og temperatur Utarbeidet beregningsrapport