Tryktabsberegning

Trykktapsberegning av rørsystem

  • Trykktapsberegninger for DN 100, DN 125 og DN 150 ut fra tegning av rørsystem og data på medie, flow, trykk, temperatur, densitet og viskositet
  • Utarbeidet beregningsrapport til kunden

Book et møde