Reference - systembygger

Prosjektassistanse til fem varmepumpeprosjekter

  • Inngå avtale med alle leverandører og administrere innkjøp til prosjektet
  • Trykktapsberegninger for alle rør innen bestilling av pumper
  • Koordinering og avklaring med styringsleverandør
  • Utarbeidelse av P&I Diagram samt komponentliste
  • Oppdatering av design beregningssystem

Book et møde