ME Production

Beregningsmodell av fundament og stålstruktur til store scrubbere til montasje på skip for røykgassrensing

Kontakt meg for mer informasjon
Jan Kåre Nymoen
CEO, Process Engineering Norge AS
Telefon: +47 4732 7447

Prosjektbeskrivelse

ME Production ønsket en beregningsmodell for nye, større og tyngre scrubbere til montasje på skip for røykgassrensing. Denne beregningsmodelmodell skulle fremover fremover med det formål å kunne tilpasse fundamentene/stålkonstruksjonene til scrubbere til de enkelte skip`s individuelle oppbygning og innbygningsmuligheter. Kort sagt, at man ikke skulle starte helt på nytt hver gang.

Prosessen

Prosjektet forløp over ca. to måneder og i dialog med kunden. Process Engineerings rolle var å utarbeide denne beregningsmodell, hvor vi arbeidet med:

  • Gjennomgang av DNV-regelsett vedr. mekanisk design til skip for å undersøke og dokumentere lastkoeffisientene til designet, samt kontakt til DNV
  • Oppsetting av overordnet statistikk modell og beregning av last på scrubbere med FEA (Finite Element Analysis)
  • Oppsetting av 3D beregningsmodell for beregning av dynamiske påvirkninger i Nastran In-CAD
  • Avsluttende beregningsrapport med dokumentete forslag til design av understøttinger og forsterkninger

Leveranse og omfang av prosjektet

Vår leveranse samt omfanget av prosjektet besto av:

  • Beregningsmodell
  • Rapportering
ME Production
ME Production
ME Production