ME Production

Beregningsmodell av fundament og stålstruktur til store scrubbere til montasje på skip for røykgassrensing

Prosjektbeskrivelse

ME Production ønsket en beregningsmodell for nye, større og tyngre scrubbere til montasje på skip for røykgassrensing. Denne beregningsmodelmodell skulle fremover fremover med det formål å kunne tilpasse fundamentene/stålkonstruksjonene til scrubbere til de enkelte skip`s individuelle oppbygning og innbygningsmuligheter. Kort sagt, at man ikke skulle starte helt på nytt hver gang.

Prosessen

Prosjektet forløp over ca. to måneder og i dialog med kunden. Process Engineerings rolle var å utarbeide denne beregningsmodell, hvor vi arbeidet med:

  • Gjennomgang av DNV-regelsett vedr. mekanisk design til skip for å undersøke og dokumentere lastkoeffisientene til designet, samt kontakt til DNV
  • Oppsetting av overordnet statistikk modell og beregning av last på scrubbere med FEA (Finite Element Analysis)
  • Oppsetting av 3D beregningsmodell for beregning av dynamiske påvirkninger i Nastran In-CAD
  • Avsluttende beregningsrapport med dokumentete forslag til design av understøttinger og forsterkninger

Leveranse og omfang av prosjektet

Vår leveranse samt omfanget av prosjektet besto av:

  • Beregningsmodell
  • Rapportering
ME Production
ME Production
ME Production

Book et møde