ATEX

ATEX vurdering av varmeverk med halm som brensel

  • Gjennomgang av hele anleggsdesignet
  • Risikovurdering og zoneklassifisering av varmeverket
  • Handlingsplan basert på risikovurderingen
  • Oppfølging på handlingsplan

Book et møde