ATEX vurdering af biomasseanlæg

ATEX vurdering av biomasseanlegg

  • Kartlegging av brannfarlige materialer
  • Identifisering av utslippskilder samt tenndkilder
  • Gjennomgang av ventilasjonseffektivitet og tilgjengelighet
  • Vurdering av driftstid for anlegg
  • Zoneklassifisering og beskrivelse av rengjørings- og vedlikeholdsrutiner