Design af CO2 gasterminal

Anlegg for CO2

  • Utarbeidelse av PI Diagram og komponentliste oppbygging
  • Rørstressberegninger basert på termiske påvirkninger, trykk påvirkninger, jordskjelv og vindlaster
  • 3D design av units og rørbroer

Book et møde