Process Engineering Norge AS

2 år i prosessindustrien i Norge

For to år siden gikk Process Engineering A/S utover de Danske grenser, og som en del av strategien om å vokse i nye utenlandske markeder, ble Norge det første marked, det ble satset på. Det ble startskuddet til Process Engineering Norge AS.

D. 1. juni 2019 ble Jan Kåre Nymoen ansatt, som et ledd i Process Engineering A/S’ vekststrategi, for å bidra til å starte virksomhetens aktiviteter opp i det Norske markedet.

”Oppstarten for PE i det Norske markedet skjedde gradvis over en periode fra starten på juni 2019, og for meg besto oppgaven både av å få på plass de praktiske ting med kontorplasser, selskapsregistrering osv, men også å finne ut av den DNA som fantes i det Danske mor-selskapet slik at samarbeidet med det nyetablerte selskapet skulle fungere optimalt. Vi fikk også på plass nødvendige avtaler for arbeide over landegrensene, inkludert håndtering av kunder og avtaler i vårt felles CRM system. Vi valgte etter noe tid å benytte et Norsk regnskapsbyrå til å håndtere PE Norge AS fordi det var tildels vesentlige forskjeller i lover og regler om alt fra lønn, feriegodtgjørelser, skatt til Moms og rapportering til myndighetene i forhold til i Danmark. Kundene har tatt vel imot oss, og som et uavhengig konsulenthus uten bindinger til noen utstyrsleverandører, sikrer vi at våre kunder får den beste rådgivning for sine investeringsprosjekter,» uttaler Jan Kåre Nymoen.

Rette kontorlokaler og officiel etablering

Den første tid benyttet vi på å starte med å markedsføre oss i markedet, finne egnede kontorlokaler og ansette flere medarbeidere, og etter noen måneder fandt vi de rette lokaler i Grensesvingen 9 på Helsfyr i Oslo. Høsten 2019 ble Process Engineering Norge AS offisielt etablert som et 100% eiet datterselskap af Process Engineering A/S i Danmark, og det ble startskuddet på de første utenlandske aktiviteter.

Flere ansatte og prosjektledelse i flere prosjekter

Remzo Sabic, som er prosjektleder hos oss, ble ansatt høsten 2019 og startet umiddelbart i et prosjekt hos Hennig-Olsen Is, hvor vi bistår dem med prosjektledelse og rådgivning innenfor prosessanlegg. Etterfølgende ble vi i januar 2020 valgt til å skulle stå for hovedprosjektledelsen til Q-meierienes store utvidelsesprosjekt på Jæren og senere også for Site Management i dette prosjektet.

I juni 2020 ansatte vi ennå en projektleder; Ståle Sagvik. I dag arbeider han som prosjektleder for en større utvidelse av Microbeads’ prosessanlegg på Lillestrøm.

”Etter mange års erfaring fra prosessindustrien har overgangen til PE NO gitt meg utviklingsmuligheter og jeg er blitt vist tillit til gjennomføringsevne i prosjektsammenheng. Gode kolleger har positivt bidratt til at overgangen til nye softwareløsninger og PE’s prosjektstruktur har skjdd uproblematisk og har gitt effektivitet i prosjektarbeidet. Jeg ser frem til å være en del av den videre vekst og utvikling av PE Norge,” sier Ståle Sagvik.

I perioden siden oppstarten har vi også utført prosjekter innenfor CE-merking av anlegg, prosessdesign innenfor biopharma, samt generell rådgivning om hygieniske anlegg.

Ytterligere utvidelse

To år etter vår oppstart, starter ennå en kollega, prosjektingeniør Anders Steinsland, hos oss på kontoret i Oslo. Samtidig er vi på utkikk etter flere ansatte med erfaring fra prosessanlegg innen næringsmidler, kjemi eller lignende industrier, og som kan bistå oss med opprettelsen av et kommende avdelingskontor i Kristiansand-området.