Certificerede projektledere

10 sertifiserte prosjektledere i Process Engineering

I løpet av det siste året har syv kolleger i Process Engineering vært i gang med en prosjektlederutdannelse, som kan gi IPMA sertifisering. Med de syv prosjektledersertifikater betyr det at Process Engineering nå har 10 sertifiserte prosjektledere.

”I takt med at vi løser flere og mere komplekse oppgaver opplever vi i stigende grad et større behov for ensrettede verktøy rundt prosjektgjennomføring. Prosjektlederutdannelsen er med til å sikre at vi kan oppfylle de behovene. Prosjektlederne får nettopp styrket sine kompetanser i å forberede, gjennomføre og avlevere prosjekter i en kompleks verden, hvor vi både skal leve opp til myndigheter, kunder, regler og normer. Utdannelsen styrker våre tjenester innenfor prosjektledelse, slik at vi kan tilby et sterkt prosjektforløp til våre kunder,” forklarer Peter Lindblom, som er Avdelingsleder i Sorø.

Brede kunnskaper i prosjektledelse

Møtefasilitering, estimering, prosjektoppfølging, prosjektstyring og konflikthåndtering. Det er noen av de kompetanser, som de syv prosjektledere har fått styrket deres kunnskaper om. Det gjør at vi kan arbeide innenfor hele paletten av prosjektledelse og tilby kundene sterk kompetanse med prosjekthåndtering.

”Hele forløpet har vært preget av praksisorienterte workshops, noe som har gjort, at jeg raskt har kunnet omsette verktøyene til virkelige situasjoner, som vi kan komme ut for i vårt daglige arbeide. På den måte er jeg nå bedre rustet til å ta høyde for uforutsatte problemer i våre prosjekter,” sier Thomas D. Hjerbech fra avdelingen i Sorø.

Alle prosjektlederne har i forveien lang praktisk erfaring med prosjektledelse, og med prosjektledersertifikatene får de satt rammer omkring deres arbeide og får utbygget deres verktøyskasse.

”Prosjektledelse handler om tilgangen til mennesker, og hvordan man får mest og best ut av dem. Jeg har arbeidet med prosjektledelse i mange år, men det er godt å få strammet opp på sine kunnskaper. Vi har jo ikke like personprofiler, og vi håndterer situasjoner ulikt. Jeg har særlig fått fokus på hvordan man skal ta høyde for dette, hvordan man skal agere i et team og få teamet til å arbeide,” avslutter Peter V. Madsen fra avdelingen i København.

Book et møde